Statki na sprzedaż - szczegóły oferty

dok pływający MSR-1 - 110m
Kategoria: Inne
ID oferty
#822
Cena (EUR)
akcja ofertowa / tendering action !
Rok budowy
1967, Gdańska Stocznia Remontowa, Poland
Klasa
PRS ważna do/valid to 01.04.2022
Długość (m)
110.16
Szerokość (m)
25.50
Zanurzenie
5.90 (max)
Port macierzysty
Szczecin
Konstrukcja
Stal
Opis

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

 

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż

Doku pływającego MSR – 1

 

CENA WYWOŁAWCZA

 

1 900 000 USD (słownie dolarów amerykańskich: milion dziewięćset tysięcy 00/100) netto + należny podatek VAT .

 

II WADIUM

 

95 000,00 USD (słownie dolarów amerykańskich: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100)

 

Wadium należy uiścić w trybie zgodnym z warunkami określonymi w „Regulaminie postępowania przetargowego” na konto o numerze PL 27 1240 3927 1787 0010 6695 7549 SWIFT PKOPPLPW

 

Zwrot wadium dla oferentów których oferta nie została wybrana nastąpi do dnia 28.01.2022r.

 

Szczegółowy tryb zwrotu wadium normuje „Regulamin postępowania przetargowego” dostępny na stronie internetowej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.: www.msrgryfia.pl/bip.

 

III. Przedmiot postępowania przetargowego

 

  1. Przedmiot postępowania stanowi prawo własności Doku pływającego MSR-1 zwanego dalej „Przedmiotem Postępowania”

 

Opis techniczny:

 

Dok MSR- 1 to dok pływający skrzyniowy, z dwoma ciągłymi basztami.

Dok nie posiada własnego zasilania.

Podstawowe parametry doku to:

- długość całkowita - 110,16m

- długość podporowa 100,0m

- szerokość zewnętrzna - 25,5m

- szerokość wewnętrzna - 19,5m

- szerokość między ławami – 18,35m

- wysokość całkowita - 11,20m

- wysokość pontonu - 3,10m

- wysokość kilbloków 1,20m

- maksymalne zanurzenie powyżej kilbloków 5,90m

- udźwig - 3500 t,

Rok budowy 1967

Miejsce budowy – Gdańska Stocznia Remontowa

Dok wyposażony jest w dwa żurawie o udźwigu 6,3t, po jednym na każdej baszcie.

Numer Rejestru PRS – 650020

Świadectwo Klasy – 23/SWI/21 – ważne do 2022-04-01.

Numer Rejestru Urzędu Morskiego w Szczecinie UMS0466

Karta Bezpieczeństwa nr 277/KB/SWI/15 – ważna do 2020-12-04

 

Przedmiot Postępowania nie jest wpisany ani nie został zgłoszony do wpisania do Rejestru Zabytków.

 

  1. Przedmiot Postępowania zlokalizowany jest w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „GRYFIA” S.A. oddział w Świnoujściu przy ul. Ludzi Morza 16, 72-602 Świnoujście.
  2. Właścicielem przedmiotu postępowania jest Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A.

 

IV TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU, SKŁADANIE OFERT

1. Przetarg odbędzie się w dniu 28.01.2022 r. w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin.

 2. Przebieg przetargu oraz procedury kwalifikacji oferentów do przetargu oraz wymagania formalne dotyczące oferty normuje „Regulamin postępowania przetargowego” dostępny na stronie internetowej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.: www.msrgryfia.pl/bip,

 3. Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A., tj. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, w Sekretariacie Zarządu pokój nr 212 w budynku G-118 (Wyspa Górno-Okrętowa), do dnia 28.01.2022r. do godziny 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.01.2022r o godzinie 13.00 w siedzibie stoczni.

 4. Dopuszczalne jest przesłanie Oferty za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich, a datą złożenia Oferty będzie dzień i godzina jej wpływu do Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.

 5. W terminie składania ofert jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

 6. W przypadku kilku oferentów złoży ofertę z tą samą najwyższą ceną przetarg wg uznania MSRG SA może być kontynuowany w formie aukcji między tymi oferentami. Oferenci którzy złożyli równorzędne oferty o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji zostaną powiadomieni pisemnie.

 

 V WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU

 

  1. Do przetargu mogą przystąpić oferenci, którzy złożyli oferty i wpłacili wadium w trybie zgodnym z warunkami określonymi w „Regulaminie postępowania przetargowego”.

 

  1. Dokument potwierdzający wpłatę wadium należy zatytułować: „WA”.

 

  1. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:

 

- Leszek Gładysz - Dyrektor Handlowy, tel. 518 275 407 w sprawie procedowania postępowania.

 

- Jarosław Włodarczak - Dyrektor Techniczny, tel. 728 576 350 w kwestiach technicznych dotyczących przedmiotu postępowania.

 

VI ZASTRZEŻENIA

 

Stocznia zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania ewentualnie jego unieważnienia w każdym czasie bez podania przyczyn. Szczegółowe informacje dotyczące wszelkich zastrzeżeń umieszczone są w Regulaminie postępowania o którym mowa w punkcie IV niniejszego ogłoszenia.

 

W celu przystąpienia do przetargu niezbędne jest wypełnienie oświadczenia dostępnego pod linkiem:

https://www.msrgryfia.pl/ckfinder/userfiles/files/MSR-1%20O%C5%9AWIADCZENIE%20PL.pdf

 

Odsłon: 592
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o statku skontaktuj się pod nr telefonu +48 605 088 308, prześlij zapytanie na adres e-mail office@shipbroker.pl lub wypełnij formularz poniżej.
Galeria