Rejestruj nowe konto
Korzystanie z niniejszej strony jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu oraz ze zgodą na jego postanowienia, uważane pomiędzy zainteresowanym Oferentem a Pośrednikiem za wiążące.
Oświadczam, że akceptuję postanowienia Regulaminu General Lloyd i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu dokonania sprzedaży przedmiotu poprzez stronę www.shipbroker.pl zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.)